Navigace


vítejte na stránkách WEIDA.cz poskytujeme audit, daňové poradenství a účetnictví napište nám: weida@volny.cz

Audit, daňové poradenství, účetnictví

Ing. Dana Weidová

číslo osvědčení Komory auditorů ČR 1801

Ing. Vlastimil Weida

číslo osvědčení Komory auditorů ČR 1327

Weida, s.r.o.

číslo osvědčení Komory auditorů ČR 220

Společnost Weida, s.r.o. vznikla v roce 1996. Od svého založení poskytuje především audit, daňové poradenství a účetnictví.

Cílem našich služeb je poskytnout Vám klientům působícím v České republice komplexní služby na odborné úrovni s vysokou mírou efektivnosti a v dohodnutém termínu. Chceme Vám poskytovat služby, které mají vysokou přidanou hodnotu pro Vás.

Našimi existujícími klienty jsou právnické či fyzické osoby, podnikatelské nebo neziskové subjekty, které využili zejména audit, daňové poradenství a účetnictví.

Audit

Provádíme audit firem, audit neziskových organizací a audit projektů NROS.

Prováděné služby:

Daňové poradenství

V oblasti daňových služeb si Vám dovolujeme nabídnout následující činnosti: zpracování daňových přiznání, tvorba finančních plánů, daňové poradenství, a to až po kompletní správu Vašich daňových záležitostí včetně generálního zastupování před správcem daně.

Prováděné služby:

Účetní poradenství a vedení účetnictví

Naše společnost Weida, s.r.o. je připravena podílet se na řešení složitých účetních případů a poskytovat Vám následující níže uvedené služby v oblasti vedení účetnictví. Výčet uvedených služeb není vyčerpávajcí a může být rozšířen dle Vašich požadavků o další činnosti.

Prováděné služby: